Luontoselvitykset

Luontokartoitusta Lapissa yli 20 vuoden kokemuksella!

AT Naturen palveluihin kuuluvat tällä hetkellä muun muassa kaavoituksen, rakennushankkeiden ja muun maankäytön perusselvityksiin kuuluvat luontoselvitykset. Meillä on vahva tuntemus Lapin alueen lajeista ja luontotyypeistä, joten tarjoamme luontoselvityksiin liittyviä palveluita erityisesti Lapin alueella. Luontoselvitysten perusteella kohteen maankäyttö voidaan ohjata parhaalla mahdollisella tavalla.

AT Naturen Arto veneessä matkalla Lätäsenon suojelualueella.

Taustaa

AT Naturen Arto ja Terhi ovat koulutukseltaan biologeja. Arto aloitti luontokartoitukset 2000-luvun alussa Metsähallituksen työntekijänä maakotkan ja naalin pesien kartoittajana ja on vuodesta 2003 alkaen työskennellyt luontotyyppien ja kasvilajien parissa Metsähallituksen luontokartoittajana, suunnittelijana ja erikoissuunnittelijana.

Arton työtehtäviin on vuosittain kuulunut runsaasti maastokartoituksia sekä tallennuksiin, raportointiin ja hallintoon liittyviä toimistotöitä.

Terhi on toiminut biologian ja maantiedon opettajana Inarissa. Hän on tehnyt myös luontotyyppikartoitusta Ylä-Lapin alueella.

Kasvillisuusselvitykset

Kasvillisuusselvityksissä kartoitetaan selvitysalueen uhanalaisiksi luokitetut putkilokasvilajit sekä luontodirektiiviin listatut kasvilajit.

Luontotyyppiselvitykset

Luontodirektiivin luontotyyppien ja uhanalaisten luontotyyppien kartoituksen avulla saadaan selville luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät alueet.

Linnustoselvitykset

Pesimälinnustoselvityksissä kartoitetaan alueen pesimälajisto ja kuvataan kohteen erityislajisto kuten mahdolliset uhanalaiset lajit ja lintudirektiivin I-liitteen lajit.

Työkokemus

Arto

  • 2003 alkaen Metsähallituksen luontokartoittaja, suunnittelija, erikoissuunnittelija ja erityisasiantuntija
  • 2020-2023 asiantuntija | Ylä-Lapin luonnon kaukokartoitus. Projektin loppuraportit, osa 1 ja osa 2
  • 2018 asiantuntija | Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Luontotyyppien punainen kirja. Osa 1 ja osa 2: Tunturit

Terhi

  • 2021 ja 2022 Metsähallitus, suunnittelija (1.5.-31.10.)
  • 2004-2016 Inarin kunta, biologian ja maantiedon opettaja

Pyydä tarjous

⇒ Pyydä tarjous oheisella lomakkeella tarvitsemaasi selvitystä varten.

Pyrimme vastaamaan tarjoukseen kolmen arkipäivän sisällä.

Rentukat suolla.
Lemmenjoen tunturi Stuorrabogoaivi.
Huurresammallähde Lapissa.

Pin It on Pinterest

Share This